شرکت تامین سرمایه امید

شرکت تامین سرمایه امید

تاریخچه تأسیس: شرکت تامین سرمایه امید در تاریخ 1390/08/23 نزد اداره ثبت شرکت ها در تهران به شماره 418229 ثبت گردید و در تاریخ 1390/09/09 با شماره 160556 مجوزفعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ نمود. -تعریف شرکت های تاًمین سرمایه: شرکت تامین سرمایه نهاد مالی تخصصی است که به ارائه انواع خدمات مالی شامل ارزشگذاری مشاوره ، ادغام و تملیک و...مبادرت می ورزد ، همچنین این شرکت ها به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.
اطلاعات پایه

شرکت تامین سرمایه امید

  • تامین کننده
  • سرمایه گذار
  • مشاوره

خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر– نبش کوچه شکوه – پلاک 2

http://fa.omidib.com

تماس با شرکت

شرکت تامین سرمایه امید

خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر– نبش کوچه شکوه – پلاک 2
  • ۰۲۱ ۸۸۵۳۶۸۸۰
Iran Iran